Угода користувача

Сайт www.prufit.pro (надалі — «Біржа») є ресурсом по організації взаємодії Замовників і Виконавців з метою покупки, продажу, а також замовлення різних видів послуг відповідних законам України.  Біржа – відокремлено розташований програмний комплекс, зареєстрований відповідно до чинного законодавства України на ФОП Нікітішин Дмитро Олександрович ЄДРПОУ: 3215214897.
 

«Замовник» — особа, що пройшла реєстрацію на «Біржі» в якості замовника з метою замовлення виконання робіт або з метою купівлі/продажу послуг.

«Виконавець» — особа, що пройшла реєстрацію на «Біржі» в якості Виконавця послуг з метою отримання замовлень на виконання робіт, в тому числі з метою продажу готових послуг.

«Користувач» - будь-яка фізична, чи юридична особа після реєстрації на «Біржі» («Виконавці» и «Замовники» є користувачами «Біржі»).

«Компанія» — власник сайту "ПРОФІТ" ФОП Нікітішин Дмитро Олександрович ЄДРПОУ: 3215214897,  забезпечує технічну справність і дотримання виконання даної користувальницької угоди.

«Послуга» — результат інтелектуальної праці, опублікований або наданий «Виконавцем» через «Біржу». Будь-яка опублікована на «Біржі» послуга (далі — Послуга) є результатом інтелектуальної праці Виконавця.

«Арбітраж» - незалежна арбітражна комісія «Біржі», виступає третьою особою у вирішенні спорів між Замовником та Виконавцем та може звертатися до допомоги незалежних експертів. Рішення «Арбітражу» є остаточним і перегляду по суті спору не підлягає.

«Електронний рахунок» (надалі — «Рахунок») — віртуальний номер, закріплений за кожним Користувачем «Біржі». Всі фінансові розрахунки в рамках «Біржі» виконуються з використанням даних рахунків. Справжнє угоду користувача є публічною офертою. Реєстрація будь-якої фізичної особи на «Біржі» в якості «Виконавця» або «Замовника» автоматично вважається підтвердженням його згоди з положеннями даної оферти, а також прийняттям обов'язку дотримуватися всіх положень даної угоди.
 

Загальна угода


1. «Замовник» і «Виконавець» зобов'язуються не публікувати свої контактні дані і не передавати їх іншим користувачам «Біржі». До контактних даних належать E-mail, номери телефонів, Skype, Viber, Telegram ICQ і т.д., а також посилання на сторінки в соціальних мережах, посилання на розміщення файлів на ресурсах, а також будь-які посилання і дані, що містять особисті відомості про користувачів. «Замовник» і «Виконавець» підтверджують, що будь-яке спілкування в рамках виконання замовлення або купівлі «Послуг» буде відбуватися виключно через засоби «Біржі».

2. «Компанія» зобов'язується зберігати конфіденційність особистих даних «Замовників» і «Виконавців».

3. «Замовник» і «Виконавець» не має права публікувати або поширювати плагіат, «Роботи» або інформацію, що порушує права інших осіб, шкідливе ПЗ, інформацію, яка містить нецензурні вирази, образи, спрямована на пропаганду війни, тероризму, порушує авторські права третіх осіб, а також іншу інформацію, за розповсюдження якої передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність відповідно до чинного законодавством України.

4. «Виконавець» і «Замовник» несуть повну відповідальність за свої дії на «Біржі», які заподіяли шкоду іншим особам.

5. У разі порушення умов даної угоди «Компанія» в праві повністю або на деякий час заблокувати доступ порушника до «Біржі», а також застосувати штрафні санкції у вигляді зняття частини суми від винагороди за замовлені «Послуги», в ході виконання яких було допущено порушення, але не більше ніж повна вартість «Послуги».

6. «Компанія» несе відповідальність перед «Замовниками» або «Виконавцями» тільки в розмірі коштів, внесених ними на рахунки «Біржі». Не передбачена виплата ніяких інших засобів «Замовникам» і «Виконавцям» незалежно від ситуації і міри відповідальності «Компанії». При виникненні конфліктних ситуацій і звернень «Виконавця» або «Замовника» к Адміністрація «Біржі» сторони приймають на себе зобов'язання погодитися з рішенням, прийнятим Адміністрацією «Біржі» або Арбітражною комісією «Біржі». Подальшому розгляду і оскарженню дане рішення не підлягає.

7. Послуги завантажені «Виконавецем» або «Замовником» в розділ «Послуги» є їх власністю і не можуть використовуватися «Компанією» в комерційних цілях або передаватися третім особам поза «Біржею». Власник послуги сам визначає її вартість на «Біржі» але не менше 500 гривень. «Послуга» в будь-який момент може бути видалена з «Біржі» за бажанням «Виконавця» або «Замовника».

8. Біржа prufit.pro не є податковим агентом Виконавця. Користуючись послугами системи, Виконавець самостійно несе відповідальність за виплату податків відповідно до податкового законодавства країни за місцем його проживання.

8.1. З Виконавцями заключается Агентська угода (договір публічної оферти), який укладається з ними шляхом акцепту при реєстрації на Біржі.

8.2. В якості Виконавця виступає користувач який зареєструвався на сайті шляхом прийняття користувальницької угоди в ролі Виконавця або Замовника.

9. Адміністрація залишає за собою право призупинити дію облікового запису «Замовника» або «Виконавця» на «Біржі», але виконавши всі свої грошові зобов'язання перед ними. Користувачі можуть звернутися за з'ясуванням причин блокування на пошту підтримки користувачів Біржі - info@prufit.pro

10. З метою забезпечення безпеки коштів на рахунках користувачів, адміністрація залишає за собою право заморозити кошти на рахунках «Замовників» або «Виконавців». Повернення коштів на рахунок здійснюється протягом 7-ми робочих банківських днів після оформлення "Заявки на виведення з рахунку".

11. «Компанія» залишає за собою право відкрити тексту файлів, що завантажуються в розділ «Послуги» для попереднього ознайомлення замовниками та індексації пошуковими системами.

12. «Користувачам» заборонено створювати Акаунти, які можуть використовуватися в подальшому для нанесення матеріального збитку Сайту і/або третім особам. «Компанія» залишає за собою право блокування акаунтів, які можуть використовуватися в подальшому для нанесення матеріального збитку Сайту та/або третім особам, при виявленні таких.

13. «Компанія» зобов'язується зберігати конфіденційність контактних даних «Користувачів».

14. «Компанія» вправі заборонити доступ до «Біржі» «Користувачам», які порушили положення цієї Угоди.

15. «Користувачі» вправі звернутися до служби підтримки сайту для вирішення спірної ситуації, пов'язаної з виконанням роботи - info@prufit.pro

16. «Компанія» вправі застосовувати штрафні санкції при розборі кожної ситуації індивідуально.

17. «Компанія» має право змінювати умови даної угоди в односторонньому порядку. При цьому «Компанія» зобов'язана повідомити «Виконавців» і «Замовників» про вступ в дію нових умов шляхом розміщення нової угоди на «Біржі».
 

Права і обов'язки «Замовників»


1. «Замовник» зобов'язаний виплатити винагороду «Виконавцю» за виконання роботи, на умовах, обумовлених з «Виконавцем» в рамках замовлення. При цьому «Замовник» згоден з тим, що необхідні для оплати роботи «Виконавця» грошові кошти (у 100% -му розмірі) резервуються на його «Рахунку» в системі «Біржі» в момент здійснення замовлення.

2. У разі якщо протягом 3 днів після надання послуги «Виконавцем» «Замовник» не висловив вимог по її доробці або претензій за термінами і якістю виконання, робота вважається прийнятою, а оплата послуг Виконавця відбувається автоматично з зарезервованих коштів.

3. «Замовник» має право запитати у «Виконавця» коригування роботи без додаткової оплати в рамках завдання: протягом всіх днів до терміну здачі роботи і протягом 3-днів після прийняття роботи. У разі якщо після виконання доопрацювань знову потрібне коригування, «Замовник» може подати заявку на повторні коригування протягом 3-денного терміну після прийняття роботи.

4. «Замовник» має право на повне або часткове повернення коштів, внесених на «Рахунок» в якості передоплати за роботу і зарезервованих на час виконання роботи засобів, в тому випадку, якщо «Виконавець» не виконав роботу або виконав не у відповідності із завданням. Рішення про повернення розглядає «Арбітраж».

5. Для підтримки серверів і коректної роботи «Біржі», компанія має права стягувати з Замовника комісію сервісу в розмірі 10% від суми угоди між Виконавцем і Замовником. У разі перерахунку (при 100% поверненю коштів) величина раніше взятої комісії повертається на рахунок користувачеві.

6. У разі повернення коштів «Замовнику» в 100% -му обсязі, комісія Біржі на суму яка повертається не накладається.
 

Права і обов'язки«Виконавців»


1. «Виконавець» зобов'язується надати повністю достовірні дані про себе в ході реєстрації та акредитації на «Біржі».


2. «Виконавець» гарантує виконання «Рабіт» в терміни, поставлені «Замовником» в повному обсязі і відповідно до завдання, сформульованим «Замовником».

3. «Виконавець» має право на винагороду за виконану та прийняту «Замовником» роботу в рамках обговореної з «Замовником» суми. В випадку несвоєчасного або неякісного виконання роботи «Виконавець» може бути частково або повністю позбавлений винагороди за неї на розсуд «Компанії».

4. «Виконавець» зобов'язується внести коригування в надану їм роботу відповідно до вимог «Замовника» протягом протягом всіх днів до терміну здачі роботи і протягом 3-днів до прийняття роботи «Замовником». У разі якщо після виконання доопрацювань «Замовнику» знову буде потрібно коректування, «Виконавець» зобов'язаний внести коригування в надану їм роботу повторно протягом 3-денного терміну до ухвалення роботи.

5. Для підтримки серверів і коректної роботи сайту біржа може стягувати комісію. Розмір комісії розраховується і надається для кожного «Виконавця» індивідуально від 1 до 10%.

6. Обмін контактними даними між Виконавцем і Замовником заборонені. У разі триразового виявлення, ми блокуємо аккаунт Виконавця, провівши всі взаєморозрахунки. Ми дотримуємося конфіденційності ваших даних і просимо дотримуватися її Вас, так як виступаємо гарантом.

7. При реєстрації Виконавець підтверджує, що ознайомився і прийняв  "Умови Користування" і акцептував Агентську угоду (публічної оферти).
 

відповідальності сторін


1. Користувач несе відповідальність за розміщувану їм інформацію, за поведінку на «Біржі», за збереження свого логіна і пароля.

2. «Компанія» несе відповідальність перед «Користувачем» в розмірі, що не перевищує суми внесеного платежу на його «Рахунок», з урахуванням зміни суми платежу на відповідний момент часу. Ніяких додаткових компенсацій «Користувачам» «Компанія» не виплачує.

3. «Компанія» не несе відповідальність


3.1. За інформацію, що розміщується «Користувачами»;

3.2. За будь-які дії, що здійснюються «Користувачами» на «Біржі», в тому числі за терміни і якість виконуваних «Виконавцями» робіт;

3.3. За необгрунтовані претензії замовників щодо Виконавцям, і, навпаки;

3.4. За недотримання авторських прав третіх осіб тощо;

3.5. За будь-якої прямої або непрямої шкоди, збиток (збитки), що стався через використання або неможливості використання «Біржі»;

3.6. За несанкціонований доступ третіх осіб до інформації, що зберігається в системі. Дана угоду користувача є обов'язковою для ознайомлення та прийняття користувачами, які працюють на біржі prufit.pro.

 

Робота в сервісі є повним і безумовним підтвердженням згоди з даними правилами, так як в процесі реєстрації в якості «Користувача» на «Біржі» Ви ставите галочку «Я згоден з умовами угоди», значить Ви з ними ознайомлені.