Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Біржа з ​​продажу Товарів і Послуг ПРОФІТ  (prufit.pro), розташована на доменному імені www.prufit.pro, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів Біржі Профіт.1. Визначення термінів
 

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
 

1.1.1. «Адміністрація сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг prufit.pro (далее – Адміністрація сайту)» –співробітники, уповноважені на управління сайтом, що діють від імені «ПРОФІТ», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
 

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

 

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу ( поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

 

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – які є обов'язковими для дотримання Оператором або іншим який отримав доступ до персональних даних особи, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

 

1.1.5. «Користувач сайту Біржа з ​​продажу Товарів і Послуг PRUFIT (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Біржу з продажу Товарів і Послуг.

 

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

 

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

2.1. Використання Користувачем сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

 

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг.

 

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг prufit.pro. Біржа з ​​продажу Товарів і Послуг не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті prufit.pro.

 

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Біржі.
 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
 

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для придбання Товару чи Послуги.
 

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті Біржі з продажу Товарів і Послуг prufit.pro в разділі «Налаштування» і включають в себе наступну інформацію:

 1.  Ім'я користувача;
 2. Контактний телефон Користувача;
 3.  Адреса електронної пошти (e-mail);
 4. Адреса доставки Послуги;
 5. Місце проживання Користувача.

3.3. Біржа з ​​продажу Товарів і Послуг захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи("піксель"):

 1. IP адреса;
 2. інформація з cookies;
 3. інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
 4. час доступу;
 5. адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
 6. реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Біржі, що вимагають авторизації.
 

3.3.2. prufit.pro здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
 

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА.
 

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг може використовувати в цілях:
 

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Біржі з продажу Товарів і Послуг, з метою оформлення замовлення і (або) укладення онлайн-угоди про надання послуги дистанційним способом через сайт prufit.pro.
 

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Біржі з продажу Товарів і Послуг.
 

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Інтернет Магазин Послуг, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.
 

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти особистих даних, наданих Користувачем.
 

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на формування облікового запису.
 

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг про стан Замовлення.
 

4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
 

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг.
 

4.1.10. Надання Користувачеві, з його згоди, оновлень послуг і замовлень, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Біржі або від імені її партнерів.
 

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
 

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Біржі з продажу Товарів і Послуг з метою отримання сервісів і продуктів, оновлень і послуг.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
 

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому чіслі в інформаційних системах персональних даних із ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ автоматизації або без використання таких ЗАСОБІВ.
 

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, Виконавцю послуг, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Біржі з продажу Товарів і Послуг prufit.pro, включаючи доставку Товару.
 

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
 

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
 

5.5.Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Біржою з продажу Товарів і Послуг.
 

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

 

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
 

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
 

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
 

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних відповідного Користувача – з моменту звернення, запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
 

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
 

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
 

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
 

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
 

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

 

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

 

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають між Користувачем сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
 

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання документа письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду заяви.

8.3. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 

9. Політики безпеки передачі реквізитів платіжної картки.


При оплаті наших послуг банківською карткою, обробка платежу (включаючи введення номеру картки) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи. Дані платіжної картки передаються провайдерам платіжних сервісів тільки у зашифрованому вигляді і не зберігаються нами. Це означає, що ваші конфіденційні дані (реквізити картки, реєстраційні та інші дані) не надходять до нас, їх обробка повністю захищена і ніхто не може отримати персональні і банківські дані клієнта через наш сервіс. При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та Master Card – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів власника банківської картки. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку проведення операцій з банківськими картками шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL) та інших методів.

 

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

 

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
 

10.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Біржі з продажу Товарів і Послуг, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 

10.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід надсилати на пошту info@prufit.pro
 

10.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою prufit.pro/politika